Legislație executori judecătorești si executare silită

 

Legislație europeană

  • Regulamentul (CE) nr.1393/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind comunicarea si notificarea in statele membre a actelor judiciare si extrajudiciare in materie civila sau comerciala
  • Regulamentul (CE) nr.1896/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somatie de plata
  • Regulamentul (CE) nr.861/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusa
  • Regulamentul (CE) nr.44/2001 al Consiliului din 22 Decembrie 2000 privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala ( aplicabil doar actiunilor judiciare intentate, actelor autentice intocmite sau inregistrate in mod oficial si tranzactiilor judiciare aprobate sau incheiate inainte de 10 ianuarie 2005)
  • Regulamentul (CE) nr.1215/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala
  • Regulamentul (CE) nr.805/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru creantele necontestate
  • Regulamentul (CE) nr.2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenta, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti

 

Registre utile